MOZZARELLA – 3 LEI

PARMEZAN – 3 LEI

GORGONZOLA – 4 LEI

PROSCIUTTO – 4 LEI

CARNE – 4 LEI

LEGUME – 2 LEI